CZASOPISMA

Zapewniamy: łamanie, skład, wykonanie lub zakup zdjęć oraz ich obróbkę, projekty makiet, projekty okładek, opracowanie wykresów i tabel.

 

 

   
Gazeta Transportowa

Polska Gazeta Transportowa

Tygodnik logistyczny

Wydawca: Polskie Wydawnictwo Transportowe

   
   
truck expert

Truck Expert

Kwartalnik dla fachowców

Wydawca: Europart Polska S.A.

   
Truck & Van

Truck & Van

Miesięcznik Profesjonalistów Transportu

Wydawca: KMG Media Sp. z o.o.

   
Auto Transport

Auto Transport

Miesięcznik – dodatek do Gazety Transportowej.

Wydawca: Polskie Wydawnictwo Transportowe

   
Auto Transport

Auto Transport

Miesięcznik dla zawodowców

Wydawca: Polskie Wydawnictwo Transportowe

   
Scania

SCANIA w Polsce

Kwartalnik
Magazyn Informacyjny przeznaczony
dla klientów i miłośników Scania w Polsce.

Wydawca: SCANIA Polska S.A.

   
InterTruck warsztatowy kwartalnik

InterTRUCK

Kwartalnik warszatowy

Wydawca: Inter Cars S.A.

   
Inwestor zagraniczny

Inwestor Zagraniczny

Miesięcznik
Pismo Izby Przemysłowo-Handlowej
Inwestorów Zagranicznych

Wydawca: Izba Przemysłowo-Handlowa
Inwestorów Zagranicznych

   
Kalendarz Schumana

Polski Kalendarz Europejski

Rocznik
Bezpłatny Magazyn Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Publikacja wydana przy wsparciu i we współpracy
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,
Fundacją Konrada Adenauera, Fundacją Roberta Schumana
z Paryża.

 

   
Sodexho Styl

Sodexho STYL

Pismo dla pracowników i klientów
Miesięcznik dla pracowników

Wydawca: Sodexho Polska Sp. z o.o.

 

   
quality life sodexho

QUALITY of daily LIFE

Kwartalnik
Sodexho Polska Facilities Management Newsletter

Wydawca: Sodexho Polska Sp. z o.o.

   
index do gory